Haveprojekter og biodiversitet

I efteråret 2018 fik jeg endelig gravet bæk på grunden. Eller rettere, genetableret den gamle Ålebæk, som hele området er opkaldt efter. Den tager sig dog noget anderledes ud end den oprindelige, da vi blev nødt til at grave dybt for at holde samme dybde som bondens dræn.

vandfald

Formålet med bækken.

Formålet med bækken er flere:

  1. Større biodiversitet i form af planter, insekter, fugle og padder.
  2. Mere havehygge lyd og synsmæssigt.

Da jeg for 6 år siden etablerede solceller, ramte vi et betonrør i jorden. Det viste sig at være Ålebæk som var blevet rørlagt for længe siden, og nu til dels også fungerer som dræn for omkringliggende marker.

Jeg så straks muligheden for at etablere noget med vand på ejendommen. En bæk er selvfølgelig altid dejlig at have. Men jeg brænder for naturen, og herude er naturen presset af landbrug, så det var især den nye mulighed for at gøre noget godt for biodiversiteten lokalt, der gjorde mig glad.

Efter længere tovtrækkerier med den lokale bonde, lykkedes det endelig at få projektet i offentlig høring og godkendt.

Bækkens udformning og skabelse.

Bækken blev gravet i efterår 2018 af Entreprenør Andreas fra Bo Rasmussen. Det blev gjort med minidumper og gravemaskine på lavefødder.

slynget bæk

Det tog ialt 5 dage at få gravet de ca 110 meter. Bækken blev noget større og dybere end forventet, men med tiden skal den nok få et mere naturligt look. Bækken er slynget så vidt det var muligt, og der er et fald på lidt over en meter fra starten i øst til slutningen i vest.

Der er lavet et større sandfang i slutningen af bækken, hvor sediment kan aflejres og vandet forhåbentligt stå stille nok til at der kan komme padder som salamander og frøer, samt insekter. Og så skal der selvfølgelig plantes lidt siv eller dunhammer.

Flere steder i bækken har jeg lagt sten, for hyggen og lydens skyld, men også for at få lidt mere liv i vandet. Det ser lidt bart ud endnu, men med tiden skal det nok blive rigtigt smukt når bækken får naturlig begroning.

Har du lyst til at følge med i mine haveprojekter kan du altid følge in2naturedk på instagram eller min facebookside in2nature.

Har du gode forslag til hvilke (vand)planter, der vil være gode at etablere så hører jeg gerne fra dig.

Fang Mig Her
Latest posts by Rasmus Ramskov (see all)